Actievoorwaarden:

  • Deelname is gratis en exclusief voor KARWEI-kaarthouders.
  • Per KARWEI-kaartnummer mag 1 persoon deelnemen aan de workshop.
  • Deelname op zaterdag 20 januari alleen op vertoon van je KARWEI-kaart.
  • Inschrijven kan t/m woensdag 8 november 2017 via karwei.nl/karwei-kaartacties
  • KARWEI mag op elk moment, zonder enige opgaaf van reden, de actievoorwaarden aanpassen of stopzetten zonder iemand hierover vooraf te informeren. KARWEI behoudt zich het recht voor om inzendingen of deelnemers die niet voldoen aan de actievoorwaarden of die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen uit te sluiten.
  • Deelname aan een workshop bij een KARWEI vestiging geschiedt voor eigen rekening en risico van de klant. De klant vrijwaart KARWEI voor elke aansprakelijkheid in verband met schade die klant lijdt tijdens of als gevolg van deelname aan de workshop. KARWEI sluit alle aansprakelijkheid voor schade van de klant uit, voor zover toegestaan bij wet.
  • De inhoud van de workshops is met zorg samengesteld en is bedoeld om de klant te wijzen op aandachtspunten bij het gebruik van producten en technieken bij het klussen. Echter, er kunnen zich wijzigingen voordoen in producten en technieken. Derhalve dient een workshop altijd als algemene instructie te worden beschouwd en zal klant zich te allen tijde goed dienen te informeren en instructies en/of handleidingen bij producten te lezen alvorens te starten met een klus. Klant wordt geadviseerd bij twijfel altijd een professionele partij te raadplegen.